بررسی ابعاد حقوقی امهال مطالبات غیر جاری در نظام بانکی ایران2

بررسی ابعاد حقوقی امهال مطالبات غیر جاری در نظام بانکی ایران[1] یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکداری در هر کشور، وصول به‌موقع تسهیلات پرداختی به مشتریان است. در همین راستا، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با تمسک به مبانی و حقوقی، به‌منظور به‌کارگیری ابزارهای حقوقی و قانونی کارآمد و اعمال مساعدت و نیز جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی و یا کاهش ‌آثار ناشی از عدم پرداخت به‌موقع مطالبات، اقدام به انعقاد …
ادامه مقاله

انواع حق مالی در قانون مدنی ایران با نگاهی به حقوق غرب

انواع حق مالی در قانون مدنی ایران با نگاهی به حقوق غرب[1]   قانون مدنی که به‌عنوان مهم‌ترین منبع حقوق اشخاص در نظام حقوقی ایران محسوب می‌شود، نگاه ویژه‌ای به حق در معنای خاص (حق مالی) و تقسیم‌بندی‌های آن دارد. اغلب نویسندگان، به تقسیم‌بندی‌ وارداتی حق (حق عینی، حق دینی و حق معنوی) پرداخته‌اند و به خطا سعی در تفسیر قانون مدنی و تطبیق آن با تقسیم‌بندی موصوف داشته‌اند. این …
ادامه مقاله

امکان‌سنجی فقهی حقوقی اجارۀ سهام و کاربردهای مالی آن

امکان‌سنجی فقهی حقوقی اجارۀ سهام و کاربردهای مالی آن[1] اجاره سهام به‌عنوان یکی از موضوعات جدید در بازار سرمایه اسلامی، دارای کاربردهای مالی متنوعی از جمله، تأمین مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ از طریق انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام، سامان‌دهی سهام عدالت و عرضه سهام شرکت‌های آن در بورس و همچنین تعویض جریانات نقدی متغیر سهام در مقابل جریانات نقدی ثابت است. در این تحقیق با روشی توصیفی- تطبیقی …
ادامه مقاله

الگوی عوامل بروز رفتارهای سیاسی انحرافی در صنعت بانکداری؛ کاربرد رویکرد کیفی

الگوی عوامل بروز رفتارهای سیاسی انحرافی در صنعت بانکداری؛ کاربرد رویکرد کیفی[1]   صنعت بانکداری صنعتی پویا، رقابتی، پیچیده و متأثر از عوامل اقتصادی، سیاسی‌، فرهنگی- اجتماعی، قانونی و دولتی است. این شرایط، شناسایی الگوهای رفتاری مناسب را در راستای کسب عملکرد بهینه ضروری می‌نماید. رفتارهای سیاسی انحرافی ازجمله مواردی است که می‌تواند عملکرد بهینه‌ سازمان را دچار آسیب نماید. بر این اساس پژوهش حاضر به شناسایی عوامل بروز رفتارهای …
ادامه مقاله

اعتبارات اسنادی الکترونیک در تجارت بین‌الملل، چالش‌ها و راهکارها

اعتبارات اسنادی الکترونیک در تجارت بین‌الملل، چالش‌ها و راهکارها[1]   در سال‌های اخیر با وجود دستیابی به پیشرفت‌های فراوان در حوز‌ة فناوری و گسترش شبکه‌های ارتباطی، استفاده از اعتبارات اسنادی کاغذی همچنان رایج است. اتاق بازرگانی بین‌المللی با درنظر گرفتن ‌آخرین دستاوردها در حوزة فناوری‌ و به‌منظور جلوگیری از افول محبوبیت اعتبارات اسنادی در مقایسه با دیگر روش‌های پرداخت، با تصویب مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی الکترونیک موسوم به ای.یو.سی.پی، در …
ادامه مقاله

آشنایی با اصول حاکمیت شرکتی بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های متعارف

آشنایی با اصول حاکمیت شرکتی بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های متعارف[1]   حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از نظام‌‌ها و فرآیندهایی است که با استفاده از ابزارها و سازوکارهایی موجب دست‌یابی به اهدافی همچون پاسخ‌گویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان می‌شود. با توجه به منافع حاکمیت شرکتی در نظام بانکی و رشد قابل توجه فعالیت نهادهای مالی تأمین‌کننده خدمات بانکداری منطبق بر شریعت میان کشورهای مسلمان و غیرمسلمان‌، می‌توان اظهار …
ادامه مقاله

اساسی‌سازی تولید و مصرف پایدار

اساسی‌سازی تولید و مصرف پایدار[1]   صیانت از منابع طبیعی کشور از طریق پایدارسازی تولید و مصرف کالاها و خدمات یک ضرورت مهم حقوقی است و به همین دلیل برخی نظام‌های حقوقی به ارتقای شأن این هنجار از طریق اساسی‌سازی آن روی آورده‌اند. این مقاله با رویکرد تحلیلی و تطبیقی به بررسی ارکان سه‌گانه اساسی‌سازی تولید و مصرف پایدار پرداخته است. در رکن نخست قانون اساسی ایران تولید و مصرف …
ادامه مقاله

تحلیل توصیه‌نامه گروه اقدام ویژه مالی مشترک( FATF) از منظر حیات جنایی پیش‌گیرانه

تحلیل توصیه‌نامه گروه اقدام ویژه مالی مشترک( FATF) از منظر حیات جنایی پیش‌گیرانه  [1]   گروه ویژه اقدام مالی موسوم به (FATF) دارای یک‌سری رهنمودهای چهل‌ونه‌‌گانه‌‌ای (49) است که برای سامان‌دهی به ساختار مالی- حقوقی جوامع و نیز جامعه جهانی تنظیم شده است. این سند در ابعاد فنی نیز یک‌سری استانداردهای جها‌ن‌شمول را برای هماهنگی و ارتقای سطح کیفی سیستم مالی جامعه بین‌المللی طراحی و پیشنهاد نموده است که خود …
ادامه مقاله

اخلاق تجاری به‌عنوان پارادایم پیشگیری از جرائم بانکی

اخلاق تجاری به‌عنوان پارادایم پیشگیری از جرائم بانکی[1]   یکی از ویژگی‌های بارز اخلاقی، جلوگیری از تعارض و تنش در جامعه و بین افراد می‌باشد و زمانی که اخلاق و اخلاق‌‌مداری در جامعه وجود داشته باشد، به‌تبع آن برخی ناهنجاری‌ها در جامعه از بین خواهند رفت. در روابط کسب و کار نیز اخلاق اهمیت خاصی داشته و باعث رونق کسب و کار و اعتماد و صداقت و حسن نیت خواهد …
ادامه مقاله

اثر توسعه بازارهای مالی بر ریسک صنعت بانکداری در ایران

اثر توسعه بازارهای مالی بر ریسک صنعت بانکداری در ایران[1] در این مطالعه به بررسی اثر توسعه بازارهای مالی بر ریسک صنعت بانکی با سه معیار (نسبت سرمایه، تنوع در‌آمدی و ضریب بتا) پرداخته شده است. به‌دلیل محدودیت ‌آماری مجموعه‌ای از 8 بانک فعال در بورس تهران در بازه زمانی 1384-1394 مورد بررسی قرار گرفته است. برای اهداف برآوردی از روش پانل حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS)، استفاده شده است. نتایج …
ادامه مقاله

ابعاد حقوقی پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف

ابعاد حقوقی پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف[1] تحقیق حاضر به بررسی بسترهای قانونی مورد نیاز پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف پرداخته است. بحث پیوستن یا نپیوستن ایران به اف.ای.تی.اف از موضوعات مهمی که در سال‌های اخیر محل اختلاف‌نظر جدی موافقان و مخالفان بوده است. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف دارای چه منافع و معایبی است و اساس بسترهای …
ادامه مقاله

سهام بدون حق رأی و شرایط سلب و تحدید حق رأی سهام با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان

سهام بدون حق رأی و شرایط سلب و تحدید حق رأی سهام با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان[1] حق رأی از مهم‌ترین حقوق وابسته به سهام است که با تملک سهم برای سهام‌دار ایجاد می‌شود و امکان مشارکت وی را در تصمیم‌گیری‌های مجامع شرکت فراهم می‌کند. ممکن است خط‌مشی‌های مالی شرکت ایجاب کند که شرکت برای افزایش سرمایة خود اقدام به فروش سهم جدید نماید‌، ولی در عین‌حال …
ادامه مقاله

تأثیر عدم مشروعیت قرارداد پایه بر اعتبار اسنادی با تأکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پرونده سوءاستفاده‌ کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی)

تأثیر عدم مشروعیت قرارداد پایه بر اعتبار اسنادی با تأکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پرونده سوءاستفاده‌ کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی)[1] قرارداد اعتبار اسنادی از ترکیب چندین رابطة حقوقی شکل می‌گیرد. در برخی موارد ممکن است قرارداد پایه یا قرارداد گشایش اعتبار نامشروع باشد؛ از این‌رو این بحث مطرح می‌شود که روابط پایة‌ نامشروع بر اعتبار اسنادی چه تأثیری دارد و آیا عدم مشروعیت قرارداد …
ادامه مقاله

مطالعه تطبیقی بیمه سپرده‌های بانکی در حقوق آمریکا

ایالات متحده آمریکا در زمینه بیمه کردن سپرده‌های بانکی پیشتاز بوده است و بیمه سپرده‌ها در سال 1933 با تشکیل «شرکت بیمه سپرده فدرال» شکل رسمی به خود گرفت، اما در حقوق ایران نظام بیمه سپرده‌ها با تصویب ماده 95 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی (1390-1394)، مصوب 1389 پایه‌گذاری شد و صندوق ضمانت سپرده‌ها در سال 1392 تشکیل شد. به دلیل همین تفاوت سابقه در حقوق آمریکا و …
ادامه مقاله

مطالعه تطبیقی بیمه سپرده‌های بانکی در حقوق آمریکا

  ایالات متحده آمریکا در زمینه بیمه کردن سپرده‌های بانکی پیشتاز بوده است و بیمه سپرده‌ها در سال 1933 با تشکیل «شرکت بیمه سپرده فدرال» شکل رسمی به خود گرفت، اما در حقوق ایران نظام بیمه سپرده‌ها با تصویب ماده 95 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی (1390-1394)، مصوب 1389 پایه‌گذاری شد و صندوق ضمانت سپرده‌ها در سال 1392 تشکیل شد. به دلیل همین تفاوت سابقه در حقوق آمریکا …
ادامه مقاله

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش