نقش مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سیاست تأمین مالی (IOS)

نقش مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سیاست تأمین مالی (IOS) [1]   در این مقاله با استفاده از 10125 داده استخراج‌شده از 225 شرکت با ماهیت غیرمالی و ارزش ویژه غیر منفی که طی سال‌های 1390 تا 1394 در تابلوی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فعال بودند، شواهدی از تئوری قراردادها در رابطه با تأثیر مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری روی سیاست‌‌های تأمین مالی شرکت‌ها ارائه شده است. در این مطالعه …
ادامه مقاله

صیانت از حق مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی از منظر حقوق اسلام، ایران و بین‌الملل

صیانت از حق مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی از منظر حقوق اسلام، ایران و بین‌الملل[1]   امروزه یکی از عوامل بسیار مهم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حمایت از مالکیت سرمایه‌گذار خارجی در کشور سرمایه‌پذیر (میزبان) است. عدم احترام به مالکیت سرمایه‌گذار خار جی و نگرانی از نقض آن در قالب‌های مختلف سلب مالکیت، ملّی کردن، مصادره و ضبط اموال، همواره بزرگ‌ترین پیش روی حقوق بازرگانی بین‌المللی بوده است. مقاله حاضر با تبیین …
ادامه مقاله

تبیین مدلی برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران با تأکید بر سازه‌های حسابداری

تبیین مدلی برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران با تأکید بر سازه‌های حسابداری رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، توان تولیدی آن کشور را نشان می‌دهد و یکی از عوامل بسیار مهم تولید، سرمایه است. تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، ازجمله روش‌های بسیار کم‌ هزینه تأمین مالی به‌شمار می‌رود که مستلزم جلب اعتماد، امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران است. هدف تحقیق حاضر تبیین مدل ی برای حمایت از …
ادامه مقاله

پرونده اورباسر و سی.ای.بی.بی علیه ‌آرژانتین: خاستگاه طرح دعوی تقابل براساس نقض حقوق بشر در دعاوی سرمایه‌گذاری

پرونده اورباسر و سی.ای.بی.بی علیه ‌آرژانتین: خاستگاه طرح دعوی تقابل براساس نقض حقوق بشر در دعاوی سرمایه‌گذاری[1] داوری‌های سرمایه‌گذاری به سبب ماهیت نامتقارن خود که از تفاوت اساسی موجود میان طرفین دعوی یعنی خواهان به‌عنوان یک سرمایه‌گذار خصوصی و خوانده به‌عنوان دولت میزبان سرمایه ناشی می‌شود، چالش‌هایی با خود به همراه دارند. طرف سرمایه‌گذار در کسوت خواهان، علیه دولت میزبان طرح دعوی می‌کند اما در مقابل‌، دعاوی تقابلی که دولت‌ها …
ادامه مقاله

ماهیت حقوق بازرگانی فراملی

ماهیت حقوق بازرگانی فراملی[1] تئوری حقوق بازرگانی فراملی را باید نظریه‌ای در مرزهای حقوق دانست. حقوقی خودرسته که نه از سوی دولت‌های دارای حاکمیت، بلکه از طرف بازرگانان فعال در عرصة تجارت بین‌الملل ایجاد می‌شود و از طریق داوری‌های تجاری بین‌المللی اعمال می‌گردد. موضوعی که با پارادایم‌های زمانة ما درخصوص مبنای حقوق و منابع آن ناسازگار است. با وجود این‌، کاربردهای عملی باعث می‌شود که داوران از حقوق بازرگانی به‌عنوان …
ادامه مقاله

قرارداد داور

قرارداد داور[1]   امروزه داوری چهارچوب مؤثر حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌الملی است. بیشترین موضوعات مربوط به جریان داوری بین‌ المللی به جایگاه، حقوق و تعهدات متقابل طرفین اختلاف و داور اختصاص دارد. موافقت‌نامة داوری به‌عنوان بنیان حقوق رسیدگی داوری، تنها موجد رابطة حقوقی بین طرفین اختلاف است. به‌طور معمول رابطة حقوقی داور با طرفین اختلاف که مؤثر در حقوق و تعهدات متقابل ‌آنان است‌، در موافقت‌نامة داوری کمتر مورد توجه …
ادامه مقاله

حل‌وفصل دعاوی دولت- سرمایه‌گذار در موارد نقض حقوق مالکیت فکری

حل‌وفصل دعاوی دولت- سرمایه‌گذار در موارد نقض حقوق مالکیت فکری[1]   در دنیای امروز‌، حقوق مالکیت فکری جزء لاینفک سیاست‌های قانون‌گذاری محسوب می‌شود و توجه به آن در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این میان مسألة قابل توجه، هم‌پوشانی‌ها و تداخل‌های است که میان حقوق سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت فکری به‌وجود ‌آمده و اقدامات دولت میزبان نسبت به حمایت از اموال فکری به‌عنوان سرمایه‌گذاری …
ادامه مقاله

رویکرد حقوقی به ترتیبات نوین در معاهدات سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر توسعه پایدار

رویکرد حقوقی به ترتیبات نوین در معاهدات سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر توسعه پایدار[1]   سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شریانی حیات پیشرفت اقتصادی کشورها محسوب می‌شود که امروزه نمی‌توان هیچ کشوری را بی‌نیاز از آن دانست. مسیر اصلی ورود این جریان سرمایه را معاهدات دو یا چندجانبة سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهند. مسیر اصلی ورود این جریان سرمایه را معاهدات دو یا چند جانبة سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهند. هرچند تا مدتی پیش هدف از …
ادامه مقاله

چالش‌های حقوقی و فقهی شناسایی و پذیرش جوینت ونچر قراردادی و قرارداد عملیاتی مشترک نفتی ایران

چالش‌های حقوقی و فقهی شناسایی و پذیرش جوینت ونچر قراردادی و قرارداد عملیاتی مشترک نفتی ایران[1]   امروزه‌، مشارکت در اجرای عملیات بالادستی نفت و گاز، امری گریزناپذیر است. این مشارکت می‌تواند در قالب جوینت‌ونچر شرکتی یا قراردادی صورت گیرد که در نوع اخیر، شخصیت حقوقی مجزایی ایجاد نمی‌شود. شناسایی و پذیرش جوینت‌ونچر شرکتی در ایران چندان بحث‌برانگیز نیست؛ زیرا در قالب شرکت‌های قانونی مشخص (موضوع مادة 20 قانون تجارت) …
ادامه مقاله

تقابل و تعامل سلب مالکیت غیرمستقیم و تنظیم‌گری دولت میزبان

تقابل و تعامل سلب مالکیت غیرمستقیم و تنظیم‌گری دولت میزبان[1]   تداخل غیرمستقمی اقدامات دولت میزبان با حق مالکیت سرمایه‌گذار‌، تصمیم‌گیری در مورد این مسئله را که ‌آیا محدودیت‌های معمول ناشی از مداخلة دولت، سلب مالکیت محسوب می‌شود یا خیر، بسیار دشوار ساخته است. از یک سو استثنائات ناشی از حق دولت برای تثبیت منافع عمومی روبه گسترش است و از سوی دیگر سرمایه‌گذار به‌دنبال کسب منافع و ثبات اقتصادی …
ادامه مقاله

حمایت از حق بر سلامت در دعاوی سرمایه‌گذاری ناشی از بیماری‌های فراگیر جهانی با تکیه بر کووید 19

حمایت از حق بر سلامت در دعاوی سرمایه‌گذاری ناشی از بیماری‌های فراگیر جهانی با تکیه بر کووید 19[1]   اقداماتی که دولت‌های میزبان سرمایه‌گذاری به‌منظور مقابله با بیماری‌های فراگیر جهانی از جمله کووید-19 انجام می‌دهند‌، اگرچه برای حفظ سلامت عمومی جامعه حیاتی هستند اما ممکن است منجر به طرح دعاوی متعدد متوسط سرمایه‌گذاران خارجی و صدور حکم به پرداخت خسار ت هنگفتی شود که توانایی دولت میزبان برای حفظ سلامت …
ادامه مقاله

تأثیر به‌کارگیری رویکرد ارزش منصفانه بر شاخص‌های عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری کوچک و متوسط

تأثیر به‌کارگیری رویکرد ارزش منصفانه بر شاخص‌های عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری کوچک و متوسط[1] در پژوهش حاضر با الگوگیری از رویکرد ارزش منصفانه در استانداردهای گزارشگری واحدهای کوچک و متوسط‌، تأثیر این رویکرد بر شاخص‌های عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری کوچک و متوسط‌، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش‌، تغییرات شاخص‌های عملکرد پس از به‌کارگیری استانداردهای کوچک و متوسط می‌باشد. جامعه ‌آماری تحقیق، شرکت‌های زیر مجموعه، شرکت‌های بورسی که فعالیت …
ادامه مقاله

التزامات ناشی از حق توسعه بر سرمایه‌گذاری خارجی مطالعه موردی قراردادهای نفتی

التزامات ناشی از حق توسعه بر سرمایه‌گذاری خارجی مطالعه موردی قراردادهای نفتی (IPC دولت جمهوری اسلامی ایران)[1]   صلح و امنیت بین‌المللی یکی از مهم‌ترین اهداف منشور ملل متحد است. همان‌طری که منشور ملل متحد در افزایش متذکر شده است، تلاش منشور حاضر ترغیب دولت‌ها به مذاکره و حل و فصل اختلافات از طرق صلح‌آمیز است، بر همین اساس است که می‌توان فهمید ابتدایی‌ترین مرحله برای دست‌یابی به توسعه همه‌جانبه …
ادامه مقاله

قواعد عمومی حاکم بر تعهدات دولت در برابر سرمایه‌گذار خارجی در قرارداد B.O.T

قواعد عمومی حاکم بر تعهدات دولت در برابر سرمایه‌گذار خارجی در قرارداد B.O.T کشورهای در حال توسعه خصوصاً ایران با توجه به وضع کنونی اقتصادی و سیاسی، جهت تأمین مالی و اجرای طرح‌های کلان زیربنایی به‌دنبال جذب سرمایه‌های خارجی و هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی و به‌کارگیری فنآوری‌های به‌روز و مدیریت کارآمد هستند. به‌دنبال تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بازگشت …
ادامه مقاله

تأثیر تابعیت مضاعف افراد و تابعیت ایرانی شرکت‌های ایرانی دارای وصف «سرمایه‌گذاری» بر تحقق صلاحدید ایکسید

تأثیر تابعیت مضاعف افراد و تابعیت ایرانی  شرکت‌های ایرانی دارای وصف «سرمایه‌گذاری» بر تحقق صلاحدید ایکسید[1] اصطلاح «سرمایه‌گذاری خارجی » در قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ایران عام بوده و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی از جمله شرکت‌های ایرانی تحت کنترل سهام‌داران خارجی است. از سوی دیگر، امکان طرح دعوا از سوی «سرمایه‌گذار خارجی» علیه ایران در مراجع بین‌المللی از جمله ایکسید، درصورت پیوستن ایران …
ادامه مقاله

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش