قلمروی آ‌زاد ی اراده در ایجاد حقوق عینی جدید از منظر حقوق اموال و مالکیت و ثبت

قلمرو آزادی اراده در ایجاد حقوق عینی جدید از منظر حقوق اموال و مالکیت و ثبت[1]   در یک تقسیم‌بندی عمده، حقوق و دعاوی مالی به دو دسته تقسیم عینی و شخصی تقسیم می‌شوند؛ یکی از منابع ایجاد حقوق، عقود و قراردادهای خصوصی هستند که مادّه 10 ق.م حاکمیت اراده را در ایجاد آن‌ها به‌عنوان قاعده پذیرفته است. در حوزه حقوق شخصی‌، نظر به نسبی بودن آثار قراردادها، این قاعده …
ادامه مقاله

نقش نقشه‌برداری کاداستر در صیانت از حقوق بیت‌‌المال در اراضی و منابع طبیعی در پرتو اصل حقوق عمومی

نقش نقشه‌برداری کاداستر در صیانت از حقوق بیت‌‌المال در اراضی و منابع طبیعی در پرتو اصل حقوق عمومی[1]   کاداستر در لغت به‌معنای سرانه، دفتر یادداشت و خط به خط آمده است. پایه‌گذار یک سیستم جامع کاداستر در جهان، کشور فرانسه است که طلایه‌دار نمونه‌های جدیدکاداستر به‌شمار می‌رود و حسب اطلاعات به‌دست آمده از عملیات کاداستر، مشخص گردید به‌عنوان پایه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی استفاده می‌شوند که در ارزیابی و مدیریت …
ادامه مقاله

ارزش اثباتی اسناد راجع به ملک در جریان ثبتی

هر ملکی که موضوع اظهارنامة ثبتی قرار می‌گیرد تا زمانی که در دفتر املاک به ثبت نرسیده و سند مالکیت برای آن صادر نشده است، ملکِ در جریان ثبتی بوده و دارای مراحل زیر است: 1. ثبت اظهارنامه؛ 2. نشر ‌آگهی‌های نوبتی؛ 3. انقضای مهلت اعتراض به ‌آگهی‌های نوبتی و عدم وصول اعتراض؛ 4. وصول اعتراض در مهلت؛ 5. صدور رأی قطعی به نفع متقاضی ثبت یا متعترض ثبتی؛ 6. انتشار ‌آگهی تحدید حدود  7. تمام شدن مرحلة تحدید حدود و حل اختلافات ناظر به این امر.
ادامه مقاله

بررسی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ‌ها «از منظر فقه و حقوق موضوعه»

در مقاله بررسی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ‌ها «از منظر فقه و حقوق موضوعه» سعی شده است به این پرسش اساسی و مهم پاسخ داده شود که چه راهبردها و راهکارهای فقهی و حقوقی مؤثر در مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها وجود دارد. با جامع ترین وب سایت آموزشی وکیل پایه یک یعنی وب سایت تخصصی دکتر بهنام بهنیایی همراه باشید.   کلمات کلیدی …
ادامه مقاله

بررسی سیاست‌های حقوقی تغییر کاربری اراضی کشاورزی با تأکید بر حفظ حریم شهرها و توسعه کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان شمیرانات)

گستردگی ابعاد تغییرات کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالش‌های پیش‌روی کشاورزی پایدار بوده و شناسایی عوامل اثرگذار بر آن یکی از مباحث مهم است، در همین راستا، در سال 1374و با اصلاحاتی در سال 1385 تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را در خارج از بافت قانونی روستاها و در حریم شهرها که باعث از بین رفتن زمین‌های کشاورزی می‌شود، جرم تلقی کرده است. هدف اصلی پژوهش بررسی سیاست‌های حقوقی …
ادامه مقاله

نقش مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سیاست تأمین مالی (IOS)

نقش مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سیاست تأمین مالی (IOS) [1]   در این مقاله با استفاده از 10125 داده استخراج‌شده از 225 شرکت با ماهیت غیرمالی و ارزش ویژه غیر منفی که طی سال‌های 1390 تا 1394 در تابلوی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فعال بودند، شواهدی از تئوری قراردادها در رابطه با تأثیر مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری روی سیاست‌‌های تأمین مالی شرکت‌ها ارائه شده است. در این مطالعه …
ادامه مقاله

صیانت از حق مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی از منظر حقوق اسلام، ایران و بین‌الملل

صیانت از حق مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی از منظر حقوق اسلام، ایران و بین‌الملل[1]   امروزه یکی از عوامل بسیار مهم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حمایت از مالکیت سرمایه‌گذار خارجی در کشور سرمایه‌پذیر (میزبان) است. عدم احترام به مالکیت سرمایه‌گذار خار جی و نگرانی از نقض آن در قالب‌های مختلف سلب مالکیت، ملّی کردن، مصادره و ضبط اموال، همواره بزرگ‌ترین پیش روی حقوق بازرگانی بین‌المللی بوده است. مقاله حاضر با تبیین …
ادامه مقاله

پیامدهای اصلاحات اراضی در غرب ایران (مطالعة موردی: ایلام، کرمانشاه و لرستان)

در مقاله پیامدهای اصلاحات اراضی در غرب ایران علاوه بر پیامدهای اصلاحات ارضی در غرب ایران به‌عنوان مسئلة اصلی تحقیق، علل و عوامل و چگونگی اجرای برنامة اصلاحات ارضی نیز بررسی شده است. رویکرد پژوهش، کیفی بوده و داده‌ها از ‌آرشیو ملی اسناد و منابع کتابخانه‌ای، جمع‌آوری و به روش گراندد تئوری تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌ها نشان داد که اجرای اصلاحات ارضی در ایران متأثر از فشار نظام سرمایه‌داری جهانی، …
ادامه مقاله

تبیین مدلی برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران با تأکید بر سازه‌های حسابداری

تبیین مدلی برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران با تأکید بر سازه‌های حسابداری رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، توان تولیدی آن کشور را نشان می‌دهد و یکی از عوامل بسیار مهم تولید، سرمایه است. تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، ازجمله روش‌های بسیار کم‌ هزینه تأمین مالی به‌شمار می‌رود که مستلزم جلب اعتماد، امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران است. هدف تحقیق حاضر تبیین مدل ی برای حمایت از …
ادامه مقاله

پرونده اورباسر و سی.ای.بی.بی علیه ‌آرژانتین: خاستگاه طرح دعوی تقابل براساس نقض حقوق بشر در دعاوی سرمایه‌گذاری

پرونده اورباسر و سی.ای.بی.بی علیه ‌آرژانتین: خاستگاه طرح دعوی تقابل براساس نقض حقوق بشر در دعاوی سرمایه‌گذاری[1] داوری‌های سرمایه‌گذاری به سبب ماهیت نامتقارن خود که از تفاوت اساسی موجود میان طرفین دعوی یعنی خواهان به‌عنوان یک سرمایه‌گذار خصوصی و خوانده به‌عنوان دولت میزبان سرمایه ناشی می‌شود، چالش‌هایی با خود به همراه دارند. طرف سرمایه‌گذار در کسوت خواهان، علیه دولت میزبان طرح دعوی می‌کند اما در مقابل‌، دعاوی تقابلی که دولت‌ها …
ادامه مقاله

ماهیت حقوق بازرگانی فراملی

ماهیت حقوق بازرگانی فراملی[1] تئوری حقوق بازرگانی فراملی را باید نظریه‌ای در مرزهای حقوق دانست. حقوقی خودرسته که نه از سوی دولت‌های دارای حاکمیت، بلکه از طرف بازرگانان فعال در عرصة تجارت بین‌الملل ایجاد می‌شود و از طریق داوری‌های تجاری بین‌المللی اعمال می‌گردد. موضوعی که با پارادایم‌های زمانة ما درخصوص مبنای حقوق و منابع آن ناسازگار است. با وجود این‌، کاربردهای عملی باعث می‌شود که داوران از حقوق بازرگانی به‌عنوان …
ادامه مقاله

قرارداد داور

قرارداد داور[1]   امروزه داوری چهارچوب مؤثر حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌الملی است. بیشترین موضوعات مربوط به جریان داوری بین‌ المللی به جایگاه، حقوق و تعهدات متقابل طرفین اختلاف و داور اختصاص دارد. موافقت‌نامة داوری به‌عنوان بنیان حقوق رسیدگی داوری، تنها موجد رابطة حقوقی بین طرفین اختلاف است. به‌طور معمول رابطة حقوقی داور با طرفین اختلاف که مؤثر در حقوق و تعهدات متقابل ‌آنان است‌، در موافقت‌نامة داوری کمتر مورد توجه …
ادامه مقاله

حل‌وفصل دعاوی دولت- سرمایه‌گذار در موارد نقض حقوق مالکیت فکری

حل‌وفصل دعاوی دولت- سرمایه‌گذار در موارد نقض حقوق مالکیت فکری[1]   در دنیای امروز‌، حقوق مالکیت فکری جزء لاینفک سیاست‌های قانون‌گذاری محسوب می‌شود و توجه به آن در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این میان مسألة قابل توجه، هم‌پوشانی‌ها و تداخل‌های است که میان حقوق سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت فکری به‌وجود ‌آمده و اقدامات دولت میزبان نسبت به حمایت از اموال فکری به‌عنوان سرمایه‌گذاری …
ادامه مقاله

رویکرد حقوقی به ترتیبات نوین در معاهدات سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر توسعه پایدار

رویکرد حقوقی به ترتیبات نوین در معاهدات سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر توسعه پایدار[1]   سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شریانی حیات پیشرفت اقتصادی کشورها محسوب می‌شود که امروزه نمی‌توان هیچ کشوری را بی‌نیاز از آن دانست. مسیر اصلی ورود این جریان سرمایه را معاهدات دو یا چندجانبة سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهند. مسیر اصلی ورود این جریان سرمایه را معاهدات دو یا چند جانبة سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهند. هرچند تا مدتی پیش هدف از …
ادامه مقاله

چالش‌های حقوقی و فقهی شناسایی و پذیرش جوینت ونچر قراردادی و قرارداد عملیاتی مشترک نفتی ایران

چالش‌های حقوقی و فقهی شناسایی و پذیرش جوینت ونچر قراردادی و قرارداد عملیاتی مشترک نفتی ایران[1]   امروزه‌، مشارکت در اجرای عملیات بالادستی نفت و گاز، امری گریزناپذیر است. این مشارکت می‌تواند در قالب جوینت‌ونچر شرکتی یا قراردادی صورت گیرد که در نوع اخیر، شخصیت حقوقی مجزایی ایجاد نمی‌شود. شناسایی و پذیرش جوینت‌ونچر شرکتی در ایران چندان بحث‌برانگیز نیست؛ زیرا در قالب شرکت‌های قانونی مشخص (موضوع مادة 20 قانون تجارت) …
ادامه مقاله

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش