شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بنادر با تکنیک AHP (مورد کاوی بندر چابهار)

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری خارجی از آن جهت حائز اهمیت است که با ایجاد بستر مناسب می‌توان موجب بهبود شرایط اقتصادی حاکم بر یک جامعه و رونق اقتصادی کشور میزبان می‌شود.

بر همین اساس در سری مقالات حقوقی منتشر شده در سایت بهوکیل (مؤسسه حقوقی بهنیایی) به یکی از مقالات این حوزه پرداخته‌ایم.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بنادر با تکنیک AHP (مورد کاوی بندر چابهار)

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بنادر با تکنیک AHP (مورد کاوی بندر چابهار) [1]

بنادر دروازه‌های تجارت هستند و نقش تعیین‌کننده در بازارهای رقابتی جهان و جریان سرمایه‌گذاری به درون فضای ملی، جذب زیرساخت‌های تجاری و مبادلات دریایی را فراهم می‌آورند. از یک‌سو با توجه با توجه به وظیفه اصلی بنادر‌، خدمات‌رسانی به شناوران و پکسرانه و نقش استراتژیک آن‌ها برای اقتصاد بین‌المللی کشورها، مهم تلقی می‌شوند و از سوی دیگر، توسعه و سودآوری بنادر مستلزم جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد تا انتقال سرمایه، تکنولوژی و تخصص به وقوع بپیوندد. بندر چابهار با دارا بودن موقعیت استراتژیک جغرافیایی، بسترهای قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری اقتصادی فراهم نموده است. بنا به دلایل فوق، موضوع‌ «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بنادر (مورد کاوی: بندر چابهار)» به‌عنوان موضوع این پژوهش انتخاب شده است.

 

مؤلفه‌های تحقیق

تحقیق حاضر به‌صورت کمی انجام شده است؛ به این صورت که 67 زیرعامل شناسایی‌شده از طریق تحقیقات محققان داخلی و خارجی با به‌کارگیری تکنیک دلفی فازی به 369 مهم‌تر کاهش یافته و در قالب 7 عامل اصلی «اقتصادی، سیاسی و حقوقی، فرهنگی و اجتماعی، طبیعی و جغرافیایی، تشویقی و حمایتی، درون‌سازمانی، فنی» طبقه‌بندی شده، سپس با استفاده از تکنیک AHP اولویت‌بندی شده است. براساس نتایج حاصل از تکنیک AHP، عوامل اصلی‌ «اقتصادی، سیاسی و حقوقی، تشویقی و حمایتی» به ترتیب سه عامل اصلی مهم‌‌تر و زیرعوامل «تحریم‌های بین‌المللی»، سطح دانش فنی و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته در جامعه، دسترسی به گذرگاه‌ها و ‌آب‌های بین‌المللی، ارتباطات سیاسی با سایر کشورها به ترتیب چهار زیرعامل مهم‌تر و مؤثرتر در جذب سرمایه‌گذاری در بندر چابهار می‌باشند.

 

کلمات کلیدی تحقیق

کلیدواژه های این تحقیق عبارتند از:

جذب سرمایه‌گذاری خارجی، زیرساخت بنادر، بندر چابهار، تکنیک AHP.

 

نتایج شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بنادر 

پژوهش حاضر با گردآوری تمامی عوامل مطرح‌شده در تحقیقات پیشین داخلی و خارجی؛ اقدام به اولویت‌بندی آ‌ن‌ با استفاده از تکنیک AHP نیز نموده است. براساس یافته‌های این تحقیق می‌توان به این نتیجه رسید که:

 

اولویت اول، چهارم و پنجم 

به‌صورت کلی، اولویت اول، چهارم و پنجم پژوهش حاضر به این مطلب اشاره می‌کند که داشتن ارتباطات سیاسی بین ایران و سایر کشورهای جهان و مورد تحریم واقع نشدن از سوی سایر کشورها و به تبع آن، ارتباطات میان شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی با سازمان‌ها و شرکت‌های خارجی و چندملیتی، جزء مهم‌ترین عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بندر چابهار می‌باشند و انتقالات مالی و تجهیزاتی از سوی کشورهای جهان به بندر چابهار را میسر می‌سازند.

 

اولویت دوم

تحقیق به این موضوع اشاره دارد که وجد دانش و تجهیزات پیشرفته وبه‌روز باعث رشد تولیدات و صادرات کشور و در نتیجه رونق بنادر و درنتیجه افزایش رغبت سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در بندر چابهار خواهد شد.

 

اولویت سوم و ششم

تحقیق به این نکته می‌پردازد که موقعیت استراتژیکی و جغرافیایی بندر چابهار به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور و نزدیکی آن به چندین کشور منطقه، امتیاز ارزشمندی است که می‌تواند این بندر را به رقیبی جدی برای سایر بنادر حوزه خلیج فارس و بنادر حوزه اقیانوس هند همچون بندر گوادر تبدیل نماید و رونق بیشتری به آن ببخشد و باعث ورود سرمایه‌های خارجی برای توسعه این بندر گردد.

 

اولویت هفتم و نهم

اولویت هفتم و نهم تحقیق بیانگر این موضوع است که امنیت کشور و داشتن ثبات سیاسی، نظامی و اقتصادی، باعث اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران خارجی از بابت سرمایه‌گذاری در بندر چابهار می‌گردد.

 

اولویت دهم

اولویت دهم تحقیق به این نکته اشاره می‌نماید که در صورتی که سرمایه‌گذار خارجی، میزان سرمایه‌گذاری خود را در فالب سود حاصله از سرمایه‌گذاری در مدت زمانی کوتاه‌تری به‌دست آورد تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در آن پروژه خواهد داشت؛ به‌طور کلی سرمایه‌گذاران به‌دنبال پروژه‌هایی می‌باشند که نرخ بازگشت سرمایه بیشتری را با خود به همراه داشته باشد.

 

سایر عوامل

عوامل دیگر تحقیق که در اولویت‌‌های بعدی قرار دارند نیز به نوبه خود ولی نسبت کمتر از عوامل توضیح داده شده فوق بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بندر چابهار تأثیرگذارند.

 

پیشنهادات

با در نظر گر فتن نتایج حاصل از این تحقیق، در جهت افزایش رغبت سرمایه‌ گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در چابهار به سازمان بنادر و دریانوردی ایران، پیشنهادات زیر ارائه می‌گردد:

- سازمان بنادر و دریانوردی ایران به همراه وزارت امور خارج می‌توانند با سازمان‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و شرکت‌های چند ملیّتی مذاکرات سازنده‌ای را ترتیب دهند و امتیازات و مزایای سرمایه‌گذاری در بندر چهابهار را برای ‌آن‌ها تشریح نمایند. همچنین می‌توانند مشوق‌هایی از قبیل معافیت‌های مالیاتی و گمرکی را برای آن شرکت‌کننده‌ها درنظر بگیرند تا تمایل آن شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار، بیشتر گردد.

 

- بنادر در راستای دستیابی به سطح دانش فنی و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته می‌توانند با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی دریایی و بندری جهت آموزش نیروهای متخصص خود در تعامل مستمر باشند و همچنین از این طریق باعث افزایش تعاملات بین‌المللی هم‌ دانشگاه‌ها و هم در بنادر شوند.

 

- مسئولین اقتصادی کشور با تضمین اصل و سود سرمایه‌های سرمایه‌گذاران و مسئولین نظامی و امنیتی با تضمین امور امنیتی کشور می‌توانند باعث اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران خارجی گردند.

 

- قانون‌گذاران کشور ایران نیز می‌توانند با تدوین قوانین سرمایه‌گذاری خارجی مناسب و پیش‌بینی مشوق‌های کوتاه مدت و بلندمدت و برداشتن موانع قانونی و تجاری، تمایل سرمایه‌گذاران خارجی را برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار را افزایش دهند.

 

- مسئولین مرتبط با فعالیت‌های صنعتی و تولیدی می‌توانند با تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، بهره‌وری و کیفیت تولیدات صنعتی، معدنی و کشاورزی را افزایش دهند تا امکان صادرات کالاها با قیمت پایین‌تر و کیفیت بالاتر فراهم گردد و از آن‌جایی که حمل و نقل دریایی، ارزان‌ترین روش حمل و نقل می‌باشد؛ سهم بیشتری از صادرات کشور از طریق بنادر انجام خواهد شد و در نتیجه شاهد رونق بیشتر بنادر و به تبع آن تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در بندر چابهار به‌ عنوان تنها بندر اقیانوسی خواهیم بود.

 


[1]. سیاره، جعفر، عضو هیأت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، مدیریت دریانوردی؛ مهرگان، نریمان، دانشجوی کارشناسی ارشد بندر و کشتیرانی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش