حقوق مالیاتی

کار را با یک تعریف از مالیات آغاز می‌کنیم. مالیات به وجوه یا اموالی گفته می‌شود که دولت به‌موجب قانون و برای تأمین مخارج عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می‌کند. دریافت مالیات از وظایف دولت است که براساس مقررات از مؤدیان مالیاتی مطالبه و وصول می‌شود. فرآیندهای مالیاتی عبارتند از: شناسایی، ثبت‌نام مؤدیان، مطالبه مالیات، حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات. براساس قانون، این حق به مؤدیان داده شده است که درصورت بروز اختلاف در امور مالیاتی، به مراجع صالح رجوع کنند.

مراجع رسیدگی به دعاوی مالیاتی

بر اساس حقوق مالیاتی به دعاوی مالیاتی در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی می‌شود و چنانچه این دعاوی در این مراجع حل‌و‌فصل نشد، در دیوان عدالت اداری به آن‌ها رسیدگی می‌شود. مراجع اختصاصی غیرقضایی برای رسیدگی به دعاوی مالی عبارت‌اند از:

۱. مرحله اداری توسط مسئول ذی‌ربط اداره مالیاتی

2. هیئت حل اختلاف بدوی مالیاتی و هیئت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی

3. شورای عالی مالیاتی
4. هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم
نخستین مرحله حل اختلاف مالیاتی از سوی مرجع اداری انجام می‌شود. چنانچه این اختلاف در این مرحله حل‌وفصل نشد، پرونده برای رسیدگی به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی ارسال می‌شود که می‌توان از آرای صادره از هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی تجدیدنظرخواهی کرد که در این صورت به این درخواست در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رسیدگی می‌شود.
معمولاً دعاوی مالیاتی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر پس از رسیدگی‌های لازم، ختم رسیدگی اعلام می‌شوند و رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراست. گاهی ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده، مقررات قانونی به‌درستی اجرا نشده باشد. در چنین مواردی، طرفین دعاوی مالیاتی اعم از مؤدی و ادارات امور مالیاتی می‌توانند درباره رأی صادره فرجام‌خواهی کنند که به این درخواست در شورای عالی مالیاتی رسیدگی می‌شود. براساس ماده ۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم، مهلت اعتراض به رأی قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی، یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی است.

در دعاوی مالیاتی می‌توان به مالیات‌های قطعی که در مرجع دیگر قابل‌طرح نباشند، به ادعای غیرعادلانه‌بودن مالیات شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی کرد و برای این منظور می‌توان به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی استناد نمود. در این موارد، وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌تواند پرونده را به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود به‌منظور رسیدگی ارجاع دهد.

مؤسسه حقوقی و داوری دکتر بهنیایی​​​​​​​

​در این بخش به معرفی یکی از کمیسیون‌های مؤسسه بین المللی بهنیایی یعنی کمیسیون حقوق مالیاتی خواهیم پرداخت. اگر به دنبال در اختیار داشتن یک وکیل حرفه‌ای یا یک تیم حقوقی متبحر در کنار خود هستید کمیسیون‌های تخصصی بهنیایی همراه همیشگی شماست.

​مالیات

وکیل دعاوی مالیاتی

در دعاوی مالیاتی وکیل می‌تواند با رعایت مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و در حدود اختیاراتی که در وکالت‌نامه به وی اعطا شده است، از حقوق مؤدی در مراجع دادرسی مالیاتی دفاع کند. وکیل دعاوی مالیاتی می‌تواند وکالت مؤدی را در تمام مراحل دادرسی، اعم از هیئت‌های حل اختلاف بدوی، تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی، دیوان عدالت اداری و هیئت‌های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بر عهده بگیرد.
همچنین مکلف است براساس بند د ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم معادل 5 درصد حق‌الوکاله تمبر باطل کند.
وکالت در دعاوی مالیاتی، مستلزم داشتن تجربه کافی و آگاهی و تسلط بر قوانین و مقررات مالیاتی است تا وکیل بتواند به بهترین نحو، از حقوق موکل در مراجع حل اختلاف دفاع کند. در بسیاری از مواقع، افراد به‌منظور آگاه‌نبودن از قوانین و مقررات و استفاده‌نکردن از وکیل مالیاتی، توانایی دفاع در پرونده مالیاتی را ندارد و همین امر سبب تضییع حقوق آنان می‌شود.
وکلا و مشاوران مالیاتی، مشاوران برنامه‌ریز برای صاحبان کسب‌وکارها هستند. درواقع مشاوران مالی و مالیاتی در برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی برای مسائل مالی، پروژه‌های سرمایه‌گذاری و پس‌انداز به اشخاص حقیقی و حقوقی کمک می‌کنند و برای تصمیم‌گیری درباره بودجه شرکت‌ها و حصول موفقیت در رسیدن به اهداف مالی، از صاحبان مشاغل پشتیبانی می‌کنند.
اگر افراد تخصصی در زمینه قوانین مالیاتی نداشته باشند، فهم این قوانین و برداشت درست از این بخش‌نامه‌ها بسیار دشوار خواهد بود. درصورت انجام خدمات مالیاتی مناسب و تنظیم دفاتر و صورت‌های مالی به درست‌ترین شکل ممکن می‌توان کسب‌وکارها را نجات داد و صاحبان کسب‌وکار را از پرداخت مالیات مضاعف معاف کرد.

انواع مالیات‌ها​​​​​​​

انواع مالیات‌ها که بررسی و رسیدگی به آنها از وظایف کمیسیون حقوق مالیاتی مؤسسه بهنیایی است عبارتند از:

· مالیات بر املاک و مستغلات
· مالیات بر اجاره و مستغلات
· مالیات بر نقل‌وانتقال املاک
· مالیات بر حق واگذاری محل
· مالیات بر درآمد شرکت‌ها و اشخاص حقوقی
· مالیات بر درآمد مشاغل
· مالیات بر درآمد حقوق
· مالیات بر درآمد اتفاقی
· مالیات بر درآمد کشاورزی
· مالیات بر درآمد ناشی از منابع مختلف مالی
· مالیات بر ارث
· مالیات بر ارزش‌افزوده
جریمه‌های مؤدیان مالیاتی
مؤدیان مالیاتی درصورت تخلف از تکالیف مقرر در قانون، علاوه‌بر پرداخت مالیات و جریمه تأخیر، مشمول جریمه‌های زیر خواهند بود:
* ثبت‌نام‌نکردن مؤدیان در مهلت مقرر: معادل ۷۵ درصد مالیات متعلق تا تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی حسب مورد
* صادرنکردن صورت‌حساب: معادل یک برابر مالیات متعلق
* درج و تکمیل‌نکردن اطلاعات صورت‌حساب براساس نمونه اعلام‌شده: معادل 25 درصد مالیات متعلق
* درج نادرست قیمت در صورت‌حساب: معادل یک برابر مابه‌التفاوت مالیات متعلق
* تسلیم‌نکردن اظهارنامه از تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی به بعد: حسب مورد، معادل ۵۰ درصد مالیات متعلق
* ارائه‌نکردن دفاتر یا اسناد و مدارک: حسب مورد معادل ۲۵ درصد مالیات متعلق
* درصورت تأخیر در پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده در موعد مقرر، جریمه به میزان ۲ درصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت‌نشده و مدت تأخیر خواهد بود.
عدم آگاهی و شناخت کسب‌وکارها و شرکت‌ها از قوانین مالی و مالیاتی، موجب هدررفت منابع مالی سازمان‌ها می‌شود و خسارت‌های فراوانی به شرکت‌ها تحمیل می‌کند. با استفاده از خدمات مشاوره مالیاتی مؤسسه حقوقی و داوری بهنیایی، هیچ نگرانی و ابهامی درباره عملکرد ممیزین مالیاتی و اداره مالیات وجود نخواهد داشت.
چنانچه صاحبان کسب‌وکارها از وکلا، مشاوران مالیاتی و خدمات مالیاتی استفاده نکنند، ممکن است پس از ارسال اظهارنامه‌ها و انعقاد صورت‌های مالی، ممیزین اداره مالیات، مبلغی بیش از اظهارنامه را برای مؤدیان منظور کنند؛ بنابراین شرکت ناچار خواهد شد برای انجام درست مراحل دادرسی مالیاتی از وکلای حرفه‌ای و متخصص و مشاوران مالیاتی کارآزموده استفاده کند تا بتواند درصد موفقیت خود را در هیئت‌های حل اختلاف بالا ببرد؛ پس توصیه ما به شما این است که پیش از بروز چنین مشکلاتی، از وکلا و کارشناسان این امر مشاوره بگیرید.
مؤسسه حقوقی و داوری بهنیایی در کمیسیون دعاوی مالیاتی، از کارشناسان و وکلای مالیاتی متخصص بهره‌مند است که همگی تجربه و سابقه کافی در این زمینه دارند و با ارائه مشاوره حقوقی تخصصی و ارائه راهکارهای هوشمندانه، رضایت موکلان خود را جلب کرده است. همچنین با توجه به اینکه وکالت دعاوی مالیاتی، امری کاملاً تخصصی است و تعداد اندکی از وکلا در این حوزه فعالیت می‌کنند، مؤسسه حقوقی و داوری بهنیایی آماده ارائه خدمات حقوقی در حوزه دعاوی مالیاتی است.
چنانچه در حوزه دعاوی مالیاتی، به وکیل یا مشاوره حقوقی نیاز دارید، لطفاً برای تعیین وقت پذیرش حضوری یا مشاوره حقوقی تلفنی بین ساعات 10 تا 18 با تلفن‌های روابط عمومی مؤسسه تماس بگیرید یا از طریق واتس‌اپ با شماره 09199005007 هماهنگی کنید.

برخی از خدمات مالیاتی ‌ارائه‌شده در کمیسیون حقوق مالیاتی مؤسسه حقوقی و داوری بهنیایی
* تنظیم لایحه مالیاتی دفاعی با تکیه بر آخرین قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مالیاتی
* ثبت دفاتر قانونی و حضور در مراحل رسیدگی مالیاتی
* برنامه‌ریزی به‌منظور ساماندهی مالیات شرکت‌ها و مؤسسات و مشاغل و ارائه مشاوره مالیاتی براساس فعالیت‌های تجاری
* تهیه و نگارش دفاتر قانونی (روزنامه و کل) براساس آیین‌نامه اجرای ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم
* تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مؤسسات (اظهارنامه ماده 110)
* تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل) (اظهارنامه ماده 100)
* تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده و اجرای عملیات حسابداری و رسیدگی مالیاتی
* تهیه و تنظیم اظهارنامه املاک (مالیات بر درآمد اجاره)
* تهیه و تنظیم اظهارنامه انحلال شرکت‌ها و مؤسسات (اظهارنامه ماده 116)
* محاسبات مالیات حقوق کارکنان و تهیه و تنظیم فهرست مالیات بر حقوق و ارسال به سامانه امور مالیاتی کشور
* تهیه و ارسال صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم به‌صورت آنلاین و آفلاین
* ارائه خدمات مالیاتی درباره اجرای تکالیف مالیاتی (مالیات اجاره، مالیات اشخاص خارجی و نقل‌و‌انتقال)
* ارائه خدمات مالیاتی پیگیری و استرداد اضافه پرداختی به اداره امور مالیاتی ارزش‌افزوده
* خدمات مالیاتی در زمینه آماده‌سازی مدارک برای رسیدگی مالیاتی عملکرد و ارزش‌افزوده
* حضور در مراحل رسیدگی مالیاتی به اظهارنامه‌های مالیاتی تا دریافت برگ تشخیص مالیاتی
* انجام خدمات مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی برای شرکت‌های تازه‌تأسیس
* خدمات مالیاتی درباره پیگیری و اخذ گواهی ماده 186 و 187 قانون مالیات‌های مستقیم
* خدمات مالیاتی برای شرکت‌های تولیدی، بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری
* انجام خدمات مالیاتی برای شرکت‌های خارجی مستقر در ایران و شرکت‌های واردات و صادرات
* خدمات حسابداری مالیاتی درباره ارزش‌افزوده، حقوق و سایر موارد
* خدمات مالیاتی نظارت بر کادر حسابداری مالیاتی شرکت‌ها و مؤسسات و مشاغل
* قبول پرونده‌های بدهی مالیاتی و تعیین تکلیف آن‌ها
* ارائه مشاوره تخصصی و وکالت دعاوی در حوزه مالیات بر ارزش‌افزوده
* مشاوره حقوقی پیرامون بخشودگی‌ها، پاداش‌ها، جرائم مالیاتی و عوارض گوناگون

ارائه مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی در امور​​​​​​​

 * مالیات بر درآمد شرکت‌ها
* اجاره، املاک، کشاورزی، مستغلات و سرقفلی
* تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
* اعتراض به برگه تشخیص مالیات
* تهیه و تنظیم و تسلیم لوایح اعتراضیه و دفاعیات مالیات
* حضور در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی

* اعتراض به مالیات بر ارث
* اعتراض به مالیات بر ارزش‌افزوده
* اعتراض به اجرائیه مالیاتی
* مالیات بر اجاره و مستغلات
* مالیات بر نقل‌وانتقال املاک
* مالیات بر حق واگذاری محل
* اعتراض به مالیات بر درآمد شرکت‌ها و اشخاص حقوقی
* اعتراض به مالیات بر درآمد مشاغل
* اعتراض به مالیات بر درآمد حقوق
* اعتراض به مالیات بر درآمد اتفاقی
* اعتراض به مالیات بر درآمد کشاورزی
* اعتراض به مالیات بر درآمد ناشی از منابع مختلف مالی
* تهیه و ارائه فهرست مالیات حقوق کارکنان
* تهیه و ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی
* تهیه و ارسال صورت معاملات فصلی
* استرداد اضافه‌پرداختی به مؤدی
* تقاضای تقسیط مالیات برای مؤدی
 ​​​​​​​

شکایت از تصمیم‌گیری‌های قطعی​​​​​​​

* هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی
* شورای عالی مالیاتی
* هیئت سه‌نفره برگزیده وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در دیوان عدالت اداری

رسیدگی به دعاوی مختلف مالیاتی از جمله:​​​​​​​

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش