کمیسیون حقو ق مالکیت فکری

مؤسسه حقوقی و داوری بهنیایی​​​​​​​

حقوق مالکیت فکری از دارایی‌های فکری غیرملموس، از قبیل اختراعات، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی و نشان‌های جغرافیایی حمایت می‌کند. جایگاه ایده‌های نوین در رشد اقتصادی، توسعه پایدار و پیشرفت فناوری انکار‌نشدنی است.

یکی از دغدغه‌های اساسی سرمایه‌گذاران خارجی، حمایت از اموال و دارایی‌های فکری آن‌هاست. کشور ایران به‌منزله یکی از اعضای سازمان جهانی مالکیت فکری و امضاکننده چندین معاهده بین‌المللی در این زمینه، چهارچوب حقوقی پیشرفته‌ای درباره حمایت از مالکیت‌های فکری دارد.
در ارتباط با حمایت از مالکیت‌های فکری در سطح ملی، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، شاکله و بدنه اصلی حقوق ایران را در این زمینه تشکیل می‌دهد. آیین‌نامه اجرایی این قانون، جزئیات بیشتری را درباره تشریفات مربوط مقرر می‌کند. همه فرایندها و روندهای ثبت مالکیت‌های فکری، به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. به‌عنوان قاعده‌ای کلی، همه موارد ثبت‌شده در ایران از مزیت «اولین ثبت» برخوردار می‌شوند و حقوق انحصاری به دست می‌آورند؛ درنتیجه، اقدام به‌موقع و دریافت مشاوره از وکلای مجرب این حوزه امری بسیار ضروری است. در ادامه به بررسی برخی از مصادیق مالکیت فکری پرداخته‌ایم:

به‌موجب ماده 16 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، درصورت پرداخت هزینه‌های سالانه، ثبت اختراع به ‌مدت 20 سال معتبر خواهد بود. مهم‌ترین مزایای ثبت اختراع عبارت‌اند از:
* به دست آوردن حق انحصاری درباره کالاهایی که با استفاده از اختراع ثبت‌شده تولید شده‌اند.
* به دست آوردن حق اقامه دعوی علیه ناقضان این حقوق.

اختراعات​​​​​​​

به‌موجب ماده 21 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، طرح صنعتی باید جدید و اصیل باشد. اعتبار این ثبت‌ها ابتدا 5 سال است که برای دو دوره 5 ساله دیگر نیز قابل‌تمدید است؛ به عبارت دیگر، درصورت پرداخت هزینه‌های مربوط، طرح صنعتی تا 15 سال قابل‌حمایت است. در پایان هر دوره، مهلت ارفاقی 6 ماهه‌ای در نظر گرفته شده است تا هزینه‌های ثبت پرداخت و ثبت نیز تمدید شود.​​​​​​​

طرح‌های صنعتی​​​​​​​

علائم تجاری نشانه‌های قابل‌رؤیتی هستند که به‌منظور تمیز کالاها و خدمات مؤسسات از یکدیگر به کار می‌روند. درصورت ثبت، این علائم به مدت ده سال اعتبار خواهند داشت و همچنین درصورت پرداخت هزینه‌های مربوط، برای دوره‌های متوالی ده‌ساله قابل‌تمدید هستند. مانند طرح‌های صنعتی، یک مهلت ارفاقی 6 ماهه برای پرداخت هزینه‌ها در نظر گرفته شده است. 30 روز پس از انتشار آگهی علامت جدید، اشخاص ثالث ذی‌نفع می‌توانند درصورتی‌که علامت مورد بحث شباهت گمراه‌کننده‌ای با علامت آن‌ها داشته یا سایر شرایط قانونی ثبت را نداشته باشد، اقدام به اعتراض می‌کنند. این اعتراض باید به اداره مالکیت صنعتی تقدیم شود. پس از گذشت این مدت 30 روزه، اعتراضات مزبور باید به دادگاه صالح داده شود.​​​​​​​

علائم تجاری​​​​​​​

نشان‌های جغرافیایی به‌موجب قانون حمایت از نشان‌های جغرافیایی مصوب 1383 و آیین‌نامه مربوط به آن قابل‌ثبت هستند. هیچ‌گونه محدودیت زمانی در ارتباط با حمایت از نشان‌های جغرافیایی وجود ندارد.​​​​​​​

نشان‌های جغرافیایی​​​​​​​

به‌منظور ثبت بین‌المللی حقوق مالکیت فکری، دو راهکار متفاوت برای اختراعات و علائم تجاری پیش‌بینی شده است. در ارتباط با اختراعات، از آنجا که ایران به معاهده همکاری ثبت اختراعات ملحق شده است، متقاضیان ایرانی می‌توانند هم‌زمان از طریق یک اظهارنامه بین‌المللی به‌موجب این معاهده، در 148 کشور از اختراع خود حمایت کنند. متقاضیان می‌توانند اظهارنامه خود را به اداره مالکیت صنعتی ارائه کرده یا به‌طور مستقیم به سازمان جهانی مالکیت فکری ارسال کنند. در هر صورت، ثبت بین‌المللی اختراعات نیازمند رعایت برخی تشریفات خاص است.
در ارتباط با علائم تجاری، از آنجا که ایران به موافقت‌نامه مادرید مصوب 1891 و پروتکل الحاقی مصوب 1989 آن پیوسته است، می‌توان به‌منظور ثبت بین‌المللی علامت تجاری ایرانیان از آن استفاده کرد. پیش‌شرط ثبت علامت تجاری تحت نظام مادرید، ثبت اولیه در اداره مالکیت صنعتی در سطح داخلی است. مزیت عمده این نوع ثبت نیز امکان ثبت هم‌زمان در بیش از 85 کشور است.​​​​​​​

حمایت از حقوق مالکیت فکری​​​​​​​

دعاوی مالکیت فکری از جمله مهم‌ترین و تخصصی‌ترین دعاوی هستند که طیف گسترده‌ای از اختلافات را شامل می‌شوند. رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری در وهله اول منوط به این است که در دادگاه صالح اقامه شود. اینکه چه دادگاهی صالح به رسیدگی است، با توجه به نوع دعوا متفاوت خواهد بود. دعاوی مالکیت فکری به‌طورکلی به چهار بخش تقسیم می‌شوند:​​​​​​​

دعاوی مالکیت فکری​​​​​​​

مالکیت فکری و صنعتی برای حمایت به ثبت نیاز دارند. در این راه ممکن است متقاضی ثبت به‌دلیل اینکه مرجع ثبت (مرکز مالکیت معنوی) تقاضای ثبت را نپذیرفته است، قصد طرح دعوا داشته باشد و یا ممکن است اشخاص ثالث قصد اعتراض به ثبت داشته باشند. تمامی این دعاوی ممکن است درباره تک‌تک مصادیق مالکیت فکری که در فوق به آن‌ها اشاره شد، به وقوع بپیوندد؛ برای مثال اعتراض به ثبت اختراع و اعتراض به ثبت علائم تجاری از دعاوی بسیار شایع در این زمینه هستند.
دعوای رسیدگی به اعتراض به ثبت، ابتدا در کمیسیون حل اختلافات ناشی از ثبت مالکیت صنعتی حل‌و‌فصل می‌شود؛ البته تصمیم کمیسیون قطعی نیست و هریک از طرفین که به این تصمیم اعتراض داشته باشند، باید دعوای اعتراض خود را در دادگاه عمومی تهران اقامه کنند. شعبه صالح در این باره، مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران است.​​​​​​​

دعاوی ثبت مالکیت فکری​​​​​​​

پس از ثبت یک مال فکری، حقوق مادی و معنوی انحصاری به مالک تعلق خواهد گرفت؛ برای مثال می‌توان به حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع اشاره کرد. در این راستا ممکن است برخی اشخاص به دلایل گوناگونی قصد طرح دعوا به‌منظور ابطال گواهی‌نامه مربوط به یک مال فکری، مثل ابطال طرح صنعتی یا ابطال علامت تجاری داشته باشند. این دعاوی نیز از جمله دعاوی بسیار پرکاربرد است که وکالت در آن به تخصص و مهارت نیاز خواهد داشت.
درخواست ابطال مالکیت فکری باید به‌شکل مستقیم در دادگاه عمومی تهران اقامه شود و خواهان نیازمند رجوع به کمیسیون نیست. شعبه دارای صلاحیت درباره دعوای ابطال مالکیت فکری، مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران است.​​​​​​​

دعاوی ابطال مالکیت فکری​​​​​​​

مالکان اموال فکری با ثبت آن‌ها دارای حقوق و مزایای انحصاری خواهند شد، اما این مالکان وقتی می‌توانند از این انحصار بهره‌مند شوند که حق اقامه دعوا علیه کسانی که بدون اجازه آن‌ها از مال فکری‌شان استفاده می‌کنند، داشته باشند تا از این راه بتوانند مانع این افراد سودجو شوند و خسارت متحمل‌شده را جبران کنند؛ برای مثال اگر یک فرد ورقه اختراعی داشته باشد و شخصی دیگر بدون اجازه صاحب ورقه از آن اختراع استفاده کند، مالک اختراع می‌تواند با طرح دعوای حقوقی از ضمانت ‌اجراهای حقوقی نقض حق اختراع بهره‌مند شود.​​​​​​​

دعاوی حقوقی مالکیت فکری​​​​​​​

اقامه دعوای حقوقی برای جبران خسارت نیز درست مانند دعوای ابطال باید در دادگاه عمومی تهران و در شعبه مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران اقامه شود.​​​​​​​

رسیدگی به دعوای حقوقی مالکیت فکری​​​​​​​

شکایت کیفری مالکیت فکری یکی دیگر از روش‌هایی است که در قانون برای تضمین حق مالکان اموال فکری و جلوگیری از سوءاستفاده سایر اشخاص پیش‌بینی شده است. شکایت کیفری موجب مجازات فرد متخلف می‌شود. همچنین متخلف باید خسارتی را که مالک مال فکری متحمل شده است، جبران کند. شکایت کیفری بابت هریک از مصادیق مالکیت فکری ممکن است؛ برای مثال در حوزه علائم تجاری، از جمله رایج‌ترین شکایات، شکایت سوءاستفاده از علامت تجاری است. همچنین درباره طرح صنعتی نیز می‌توان به شکایت از کپی طرح صنعتی، شکایت از واردات غیرمجاز کالای حاوی طرح صنعتی و شکایت از فروش غیرمجاز کالای حاوی طرح صنعتی اشاره کرد.​​​​​​​

شکایت کیفری مالکیت فکری​​​​​​​

رسیدگی به شکایت کیفری مالکیت فکری

 از آنجا که شکایت کیفری ماهیتاً با اقامه دعوای حقوقی تفاوت دارد، مرجع صالح برای رسیدگی نیز متفاوت خواهد بود. شکایت کیفری مالکیت فکری ابتدا در دادسرای ناحیه ۲۶ (۱۹ سابق) مخصوص رسیدگی به جرائم پزشکی و دعاوی مالکیت فکری صورت خواهد گرفت. پس از ثبت و درصورت وجود دلایل ارتکاب جرم، پرونده برای رسیدگی به شعبات دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی ارجاع خواهد شد.
کمیسیون حقوق مالکیت فکری مؤسسه حقوقی و داوری بهنیایی، با بهره‌مندی از وکلا، مشاوران و کارشناسان ممتاز رشته حقوق مالکیت فکری و داشتن پتانسیل‌هایی از جمله استادان شاخص دانشگاه در حوزه‌های تخصصی مختلف به‌عنوان ارزیاب، کارشناسان فنی نخبه در رشته‌های فنی-مهندسی، علوم پزشکی، ادبی و هنری در حال ارائه خدمات مرتبط با مالکیت فکری به جامعه دانشگاهی، مخترعان، پژوهشگران، هنرمندان، بازرگانان و فعالان صنعتی است.
وکلای کمیسیون حقوق مالکیت فکری مؤسسه حقوقی و داوری بهنیایی، با افزایش دعاوی تعرض به حقوق مؤلفان، مخترعان، هنرمندان و دیگر صاحبان اموال فکری، تاکنون به تعداد کثیری از اشخاص حقیقی و حقوقی مشاوره ارائه کرده است. همچنین با به‌کارگیری ابعاد متعدد علوم تخصصی، حقوقی و اقتصادی بهترین راهکار را به‌منظور احقاق حق و یاری دادرسان انتخاب کرده است. برخی از خدمات ارائه‌شده در کمیسیون حقوق مالکیت فکری مؤسسه حقوقی و داوری بهنیایی عبارت‌اند از:
* مشاوره حقوقی مالکیت فکری سازمان‌های گوناگون
* مشاوره حقوقی به‌منظور تنظیم قراردادهای انتقال حقوق
* قراردادهای اجازه بهره‌برداری و استفاده از حقوق
* قرارداد فرانشیز
* قراردادهای انتقال فناوری و دانش فنی
* قرارداد جوینت ونچر مرتبط با حقوق مالکیت فکری
* تنظیم، تدوین، ویرایش و اظهارنظر درباره قراردادهای مالکیت فکری مانند قرارداد مجوزهای بهره‌برداری، ساخت و تولید، انتشار و نسخه‌برداری و...
*کوچینگ و حمایت‌های مداوم هسته‌های اولیه نوآوری و کارآفرینی شامل پیش‌نیازهایی برای کارآفرینی، ایده‌های کسب‌وکار، فروش و بازاریابی، رقابت، سودآوری و قیمت‌گذاری، برنامه‌ریزی مالی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، چارچوب‌های حقوقی و همکاری‌های رسمی
* ارتباط با شرکت‌ها، سازمان‌ها و صنایع گوناگون در قالب قراردادهای همکاری فناورانه، پژوهشی و مشاوره‌ای، قراردادهای حقوقی همکاری مشترک و منع افشای اطلاعات
* ارائه خدمات و مشاوره در حوزه تبادل فناوری از جمله فروش و انتقال فناوری و نوآوری و مدیریت فناوری در داخل و خارج کشور و ارزیابی سطح فناوری و رصد فناوری
* تحلیل پتنت و توسعه ارتباطات
* ارائه خدمات و مشاوره در حوزه تجاری سازی فناوری از جمله اجرای مدل‌های تجاری‌سازی نوآوری​​​​​​​

* انتقال فناوری
* اجرای مدل‌های جذب سرمایه
* اجرای ابزار مدیریت توسعه کسب‌وکار نوپا
* ایجاد و شبکه توسعه بازار محصولات نوآورانه و سایر فعالیت‌های مرتبط در این باره
* تنظیم روابط طرفین و آثار حقوقی و چالش‌های حقوقی مترتب بر آن‌ها
* طرح دعوای ابطال علامت تجاری
* دعوای ابطال علامت تجاری به‌دلیل تشابه علامت تجاری در کالاهای متفاوت
* دعوای ابطال علامت تجاری مشابه
* دعوای ابطال علامت تجاری به‌دلیل استفاده‌نکردن از علامت تجاری
* دعوای ابطال علامت به‌دلیل ارائه‌نکردن دلیلی مبنی بر استفاده از علامت تجاری
* دعوای ابطال علامت تجاری به‌دلیل سبق استفاده خواهان
* دعوای ثبت علامت به‌دلیل عدم احراز حق مکتسبه خواهان نسبت به علامت
* اعتراض به علامت ثبت‌شده
* دعوای ابطال اظهارنامه و گواهی‌نامه ثبت اختراع
* انتقال حق بهره‌برداری حق اختراع
* انتقال گواهی ثبت اختراع درصورت فوت دارنده گواهی‌نامه ثبت اختراع
* انتقال گواهی ثبت اختراع درصورت ورشکستگی یا مفلس‌شدن دارنده گواهی‌نامه ثبت اختراع
* اخذ دستور موقت در دعاوی علامت تجاری
* ارائه دادخواست ابطال طرح صنعتی ثبت‌شده
* دعوای استرداد حق مالکیت صنعتی
* خدمات مربوط به ثبت داخلی و بین‌المللی علائم تجاری، اختراعات و طرح‌های صنعتی
* ثبت اختراعات در ایران در قالب تنظیم و نگارش شرح اختراعات
* مشاوره در تنظیم اظهارنامه
* فایلینگ اختراع در سامانه ثبت و پیگیری امور اداری مربوط تا اخذ گواهینامه
* ثبت اختراعات در خارج از ایران در قالب ترجمه انگلیسی شرح اختراعات
* مشاوره در تنظیم اظهارنامه
* فایلینگ اختراع در ادارات ثبت اختراع خارجی و پیگیری امور اداری مربوط تا اخذ گواهی‌نامه
* ثبت علائم تجاری در ایران در قالب تنظیم اظهارنامه ثبتی
* مشاوره در تنظیم اظهارنامه
* فایلینگ علائم در سامانه ثبت و پیگیری امور اداری مربوط تا اخذ گواهی‌نامه
* ثبت علائم تجاری در خارج از ایران در قالب تنظیم اظهارنامه ثبتی
* مشاوره در تنظیم اظهارنامه​​​​​​​

* فایلینگ علائم تجاری در ادارات ثبت علامت خارجی و پیگیری امور اداری مربوط تا اخذ گواهی‌نامه
* مشاوره حقوقی درباره سرمایه‌گذاری خطرپذیر
* شناسایی و ارزش‌گذاری مالکیت فکری و فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان
* ثبت طرح‌های صنعتی در ایران در قالب تنظیم اظهارنامه ثبتی
* مشاور در تنظیم اظهارنامه
* فایلینگ طرح‌ها در سامانه ثبت و پیگیری امور اداری مربوط تا اخذ گواهی‌نامه
* خدمات ثبتی از طریق امکانات موافقت‌نامه و پروتکل مادرید
* ارائه خدمات ثبتی از طریق امکانات کنوانسیون پاریس و کنوانسیون  p.c.t
* ثبت آثار ادبی و هنری در ایران نزد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
* ثبت پتنت علائم جغرافیایی و راز تجاری
* مشاوره دریافت مجوزهای قانونی
* تجاری‌سازی فناوری با هدف حمایت از ایده‌ها و طرح‌های تجاری تیم‌ها و شرکت‌های دارای ایده‌های با قابلیت تولید انبوه و صادرات
* ارائه خدمات مشاوره در زمینه تأسیس یا همکاری با شرکت‌های زایشی و دانش‌بنیان دانشگاهی
* ارتباط با صندوق‌های تأمین مالی
* نمونه‌سازی و بازاریابی تخصصی
* انجام مسائل حقوقی قراردادهای هوشمند، رمزارزها، حمایت از داده‌ها، رایانش ابری، بلاک‌چین و مسائل مربوط به پرداخت‌های الکترونیک
* مسائل حقوق استارتاپ‌ها، تجارت الکترونیک و تنظیم قراردادهای تجاری در این حوزه
* پیگیری دعاوی حوزه حقوق رقابت​​​​​​​

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش