کمیسیون حقوق حمل‌ونقل

امروزه با توجه به پیشرفت جوامع و افزایش نیازهای اجتماعی و گسترش روابط تجاری و اقتصادی، مشاوره حقوقی قراردادهای حمل‌ونقل، اهمیت فراوانی دارد. به‌طورکلی روش‌های اساسی برای حمل‌و‌نقل بین‌المللی کالاها به شش دسته حمل‌ونقل هوایی، حمل‌ونقل دریایی، حمل‌ونقل جاده‌ای، حمل‌ونقل ریلی، حمل از طریق خط لوله و حمل‌ونقل مرکب که ترکیبی از روش‌های قبلی است، تقسیم می‌شود. ​​​​​​​

مؤسسه حقوقی و داوری بهنیایی​​​​​​​

با توجه به پیشرفت‌های مراودات هوایی به‌ویژه در زمینه‌های تجاری و بازرگانی، قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی، حدود مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل هوایی را مدنظر قرار داده‌اند. شخصی که خسارتی به دیگری وارد می‌کند، باید آن‌ را جبران کند. ظاهر مدارک حمل، درباره حمل‌ونقل هوایی نشان‌دهنده وجود قرارداد میان طرفین است؛ بنابراین رابطه میان متصدی حمل‌ونقل و شخصی که به او خسارت وارد شده است، براساس قرارداد منعقد شده و از نوع مسئولیت قراردادی است.
زیان‌دیده باید ثابت کند که خسارت واردشده به او، ناشی از عمل متصدی حمل‌ونقل است. متصدی حمل‌ونقل نیز برای رهایی از مسئولیت باید ثابت کند که خسارت ناشی از علتی خارجی است و ارتباطی به او نداشته است.
براساس ماده 20 معاهده ورشو، اگر متصدی حمل‌ونقل ثابت کند که خود و عاملان او همه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت در نظر نگرفته‌اند یا اینکه این تصمیم‌گیری برای او و عاملانش غیرممکن بوده است، مسئولیتی نخواهند داشت. همچنین اگر متصدی حمل‌ونقل ثابت کند که خسارت واردشده، ناشی از عمل خود شخص زیان‌دیده بوده است، دادگاه می‌تواند براساس قانون، متصدی حمل‌ونقل را به‌طورکلی یا جزئی از مسئولیت مبرا کند.

حمل و نقل هوایی

حمل و نقل دریایی

حمل‌ونقل دریایی امری مهم است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. از آنجا که این نوع از حمل‌ونقل بخش فراوانی از جابه‌جایی کالا در تجارت بین‌المللی را به خود اختصاص داده است، مدنظر حقوق‌دانان و کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی قرار گرفته است. مؤسسه حقوقی و داوری بهنیایی، با در نظرگرفتن اهمیت ویژه حمل‌ونقل دریایی، آماده ارائه خدمات حقوقی متعدد به صاحبان کالا و متصدیان حمل‌ونقل (شرکت‌های کشتیرانی) است.

حمل و نقل جاده‌ای

حمل‌کننده کالا مسئول فعل یا ترک فعل نمایندگان یا کارکنان یا اشخاصی است که طی فرایند حمل کالا از آن‌ها استفاده خواهد کرد؛ البته تا زمانی‌که این اشخاص در چارچوب وظیفه شغلی خود عمل کرده باشند. قرارداد حمل جاده‌ای به‌کمک بارنامه منعقد می‌شود؛ با وجود این، نبود بارنامه آسیبی به ماهیت قرارداد وارد نمی‌کند. بارنامه باید در سه نسخه تنظیم شود و امضا فرستنده کالا و حمل‌کننده آن را امضا کنند.
نسخه اول به فرستنده تسلیم می‌شود، نسخه دوم همراه و ضمیمه کالای حمل‌شده خواهد بود و نسخه سوم را متصدی حمل‌ونقل نگهداری خواهد کرد. اگر کالا از چند بخش تشکیل شده باشد، یا چند نوع کالا باشد یا با چند وسیله نقلیه بارگیری شود، فرستنده یا حمل‌کننده حق خواهد داشت که تقاضای صدور بارنامه جداگانه کنند. اگر فرستنده اطلاعات نادرست به حمل‌کننده بدهد، فرستنده مسئول تمام خسارات و صدمات واردشده به حمل‌کننده خواهد بود. درصورتی‌که مشخصات ذکرشده در تنظیم بارنامه به تقاضای فرستنده در بارنامه قید نشود، وی مسئول تمام خسارات واردشده خواهد بود؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

حمل و نقل ریلی

مقررات کنوانسیون حمل‌ونقل بین‌المللی راه‌آهن درباره تمامی قراردادهایی قابل‌اعمال است که محل بارگیری، محل تخلیه و تحویل کالا در دو کشور مختلف عضو این کنوانسیون قرار داشته باشد، یا در صورتی‌که عملیات بارگیری و تحویل کالا در دو کشور پیش‌بینی شده باشد که یکی از آن دو کشور عضو کنوانسیون باشند. متصدی حمل باید تحویل کالا را روی بارنامه گواهی کند و به فرستنده کالا تحویل دهد. برای هر محموله باید بارنامه‌ای مجزا تنظیم شود و یک بارنامه نمی‌تواند به بیش از یک بار موجود در واگن تعلق داشته باشد؛ مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد. بارنامه باید حاوی محل و روز تنظیم، نام و نشانی فرستنده کالا، نام و نشانی متصدی حمل‌ونقل باشد یا اگر به کاربر تحویل داده نشده باشد، نام و نشانی شخصی که فرستنده کالا را به وی تحویل داده است، محل و روز تحویل بار، محل تحویل کالا، نام و نشانی گیرنده کالا، تعداد بسته‌بندی و شرح نوع کالا و علائم مشخصه آن باشد و فرستنده موظف است اسناد ضروری را ضمیمه بارنامه کند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار متصدی حمل‌ونقل قرار دهد.

حمل و نقل از طریق خط لوله

مقررات کنوانسیون حمل‌ونقل بین‌المللی راه‌آهن درباره تمامی قراردادهایی قابل‌اعمال است که محل بارگیری، محل تخلیه و تحویل کالا در دو کشور مختلف عضو این کنوانسیون قرار داشته باشد، یا در صورتی‌که عملیات بارگیری و تحویل کالا در دو کشور پیش‌بینی شده باشد که یکی از آن دو کشور عضو کنوانسیون باشند. متصدی حمل باید تحویل کالا را روی بارنامه گواهی کند و به فرستنده کالا تحویل دهد. برای هر محموله باید بارنامه‌ای مجزا تنظیم شود و یک بارنامه نمی‌تواند به بیش از یک بار موجود در واگن تعلق داشته باشد؛ مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد. بارنامه باید حاوی محل و روز تنظیم، نام و نشانی فرستنده کالا، نام و نشانی متصدی حمل‌ونقل باشد یا اگر به کاربر تحویل داده نشده باشد، نام و نشانی شخصی که فرستنده کالا را به وی تحویل داده است، محل و روز تحویل بار، محل تحویل کالا، نام و نشانی گیرنده کالا، تعداد بسته‌بندی و شرح نوع کالا و علائم مشخصه آن باشد و فرستنده موظف است اسناد ضروری را ضمیمه بارنامه کند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار متصدی حمل‌ونقل قرار دهد.

خدمات مؤسسه بهنیایی در حوزه  حمل و نقل

 برخی از خدمات قابل ارائه درحوزۀ حمل و نقل توسط همکاران ما، عبارتند از:
​​​​​​​*انعقاد قراردادهای بین‌المللی دریایی بین صاحبین کالا و متصدیان حمل‌ونقل دریایی و شرکت‌های کشتیرانی فعال در زمینه حمل‌ونقل
*ارائه مشاوره‌های تخصصی در رابطه با کلیه امور حقوقی حمل‌ونقل دریایی
*انجام داوری و میانجی‌گری با اشراف کامل به قوانین داخلی و بین‌المللی و کنوانسیون‌های مربوطۀ بین‌المللی
*قبول وکالت از جانب هر یک از طرفین دعوا و پیگیری موضوع تا کسب نتیجه
*انجام وکالت به صورت کاملا تخصصی درحوزه دعاوی مربوط به حمل‌ونقل ملی و بین‌المللی
*مشاوره، مذاکره، تنظیم و تفسیر انواع قراردادهای داخلی و بین‌المللی در زمینه حمل‌ونقل کالا، اسناد حمل، اسناد پرداخت و شروط قراردادی
 *مطالبه خسارات وارده به محموله، خسارات ناشی از تأخیر در تحویل، تأخیر در بارگیری و تخلیه و خسارات معطلی کشتی و کانتینر
*دعاوی مربوط به اسناد حمل، بارنامه و اسناد پرداخت
*دعاوی مربوط به عدم تحویل و استرداد مال التجاره، الزام به تسلیم کالا، تسلیم رسید یا اسناد حمل
*دعاوی مرتبط با اجاره، مالکیت، خرید و فروش، رهن، توقیف و رفع توقیف کشتی
*تعیین و تشخیص قانون حاکم، مرجع صالح رسیدگی و شروط موافقت‌نامه داوری
*قبول وکالت و پیگیری کلیه دعاوی مرتبط با صنعت هوایی اعم از ایرلاین‌های داخلی و خارجی در محاکم قضایی و واحد رسیدگی به شکایت هواپیمایی کشوری و حوزه گردشگری  
*انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی با خطوط هوایی داخلی و خارجی
*ارائه مشاوره جهت اخذ نمایندگی از شرکت‌های هوایی خارجی از طریق ارائه طرح توجیهی بازرگانی، حقوقی و مالی
*اخذ مجوزهای لازم جهت حمل‌ونقل هوایی از مراجع ذی­ربط در ایران
*ثبت نمایندگی G.S.A  و یا ثبت شعبه Branch شرکت‌های هواپیمایی خارجی در ایران
*تنظیم کلیه قراردادهای حمل‌ونقل هوایی و شرکت‌های هواپیمایی اعم از داخلی و خارجی از قبیل انعقاد قرارداد با شرکت‌های دولتی وخصوصی، آژانس‌ها، پرسنل و غیره
*ارائه مشاوره حقوقی به آژانس‌های هواپیمایی و هتل‌داری و مراکز اقامتی
*ارائه خدمات مشاوره اخذ مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز هتل و گردشگری و مراکز اقامتی
*تنظیم قراردادهای مربوط به آژانس‌های خدمات مسافرتی و مراکز اقامتی و هتل‌ها از قبیل قراردادهای چارتری، تورهای خارجی و داخلی با مسافر یا سایر آژانس­ها
*تنظیم امور قراردادهای مرتبط با حوزه توریسم داخلی، خارجی و یا توریسم سلامت
*جمع آوری و تنقیح و انتشار مقررات مربوط با صنعت حمل‌ونقل هوایی و گردشگری
*تشکیل اتاق داوری تخصصی در حوزه صنعت هواپیمایی و توریسم
 

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش